13/10/2020

Về việc gia hạn mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu Lắp đặt cân băng tải trên dây truyền tuyển than Mỏ than Phấn Mễ - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng " Về việc gia hạn mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu Lắp đặt cân băng tải trên dây truyền tuyển than Mỏ than Phấn Mễ - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"
X