17/04/2019

Thông báo gia hạn thời gian mở thầu gói dịch vụ: Thuê bốc xúc, vận chuyển đất, đá thải; vận chuyển thanh nguyên khai; khoan đất đá trong quá trình khai thác than mỡ tại Mỏ than Phấn Mễ!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo gia hạn thời gian mở thầu gói dịch vụ: Thuê bốc xúc, vận chuyển đất, đá thải; vận chuyển thanh nguyên khai; khoan đất đá trong quá trình khai thác than mỡ tại Mỏ than Phấn Mễ"
X