12/01/2021

Thông báo về việc gia hạn thời gian mở chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê nổ mìn làm tơi quặng nguyên và đất đá tại khai trường của Mỏ sắt Tiến Bộ!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mở chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê nổ mìn làm tơi quặng nguyên và đất đá tại khai trường của Mỏ sắt Tiến Bộ"
X