Thông báo về việc mời cung cấp than mỡ!

Cập nhật 10/11/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp than mỡ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X