Thông báo về việc gia hạn đóng thầu gói dịch vụ Thuê nổ mìn làm quặng tơi quặng nguyên và đất đá tại khai trường Mỏ sắt Tiến Bộ!

Cập nhật 04/03/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn đóng thầu gói dịch vụ Thuê nổ mìn làm quặng tơi quặng nguyên và đất đá tại khai trường Mỏ sắt Tiến Bộ"

     Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X