Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói: Vận chuyển hàng hóa là Phôi thép từ cảng Hải Phòng về đến kho của TISCO!

Cập nhật 22/07/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói: Vận chuyển hàng hóa là Phôi thép từ cảng Hải Phòng về đến kho của TISCO"

X