Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ thuê vận chuyển quặng sắt từ Mỏ sắt Tiến Bộ về Nhà máy Luyện Gang (khu vực Lưu Xá) để phục vụ sản xuất!

Cập nhật 15/05/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ thuê vận chuyển quặng sắt từ Mỏ sắt Tiến Bộ về Nhà máy Luyện Gang (khu vực Lưu Xá) để phục vụ sản xuất"

     Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X