Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ!

Cập nhật 18/05/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ”

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X