Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại Chúng

Cập nhật 19/01/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng"!

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X