Nghị quyết về việc thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019!

Cập nhật 03/07/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Nghị quyết về việc thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019"

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X