KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2020!

Cập nhật 02/10/2020

 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020, trong tháng 9, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy; các ban xây dựng Đảng; Ban Chỉ đạo khóa học; đại diện cấp ủy, cán sự tổ chức đảng các đảng bộ, chi bộ cơ sở; 50 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng; 56 học viên lớp đảng viên mới.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Ban Chỉ đạo khóa học đã công bố các quyết định mở lớp, thành lập Ban Chỉ đạo và quán triệt nội quy học tập. Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động nói riêng, trong bối cảnh toàn Đảng đang thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các học viên được cấp ủy cử đi học là những quần chúng ưu tú, đảng viên mới nhiệt huyết và tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để sớm chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm, nhất là công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới mỗi năm mở 02 lớp; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ các cấp như tập huấn bí thư cấp ủy, chuyên ngành tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra; cử cán bộ chủ chốt tham gia học các lớp đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị v.v…Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty đã đào tạo, bồi bồì dưỡng 629 quần chúng, tổ chức xét thực hiện quy trình kết nạp được 435 đồng chí (bình quân đạt 90 đồng chí/năm = 4,46%/năm cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV đề ra).

Cũng tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo các khóa học đã yêu cầu học viên chấp hành nghiêm nội quy, tập trung nghiên cứu các chuyên đề theo quy định, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, tiếp tục phấn đấu rèn luyện; đề nghị cấp ủy các đơn vị tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các học viên rèn luyện và sớm được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên, rà soát lại các đối tượng, có kế hoạch cụ thể về kết nạp đảng đảng viên hằng quý, ở từng chi bộ trực thuộc, góp phần cùng toàn Đảng bộ Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Công ty đã đề ra./.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại buổi Lễ

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 

X