Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Cập nhật 29/10/2019

 Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Công trường Khu Gang thép lần thứ nhất (8/6/1959), 60 năm thành lập Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty (1959-2019) và sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05).

Thực hiện Chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên; Kế hoạch số 44-KH/ĐUGT ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, ngày 14/10/2019 tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Hoàng Ngọc Diệp - Phó Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí Phó Tổng giám đốc; UVBCH Đảng bộ Công ty; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; các Ban xây dựng Đảng; đồng chí cán sự tổ chức Đảng; Báo cáo viên kiêm Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Công ty; đại diện 27 tập thể và 27 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; làm rõ kết quả, nguyên nhân của những mặt đạt được và chưa đạt được; đề nghị các cấp ủy Đảng, các tập thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn tích cực tham gia LĐSX, tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể; từ đó đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện lời căn dặn của Bác khi ba lần Người về thăm Khu Gang thép Thái Nguyên.

Các đại biểu dự Hội nghị

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy Đảng các cấp trong Công ty luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, các cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, sinh hoạt chuyên đề theo từng năm. Sau học tập, sinh hoạt chuyên đề, nhận thức và hành động của nhiều cấp ủy, của đại đa số cán bộ, đảng viên được chuyển biến rõ nét, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ giao, không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, người đứng đầu đều xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện sát với nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng tiến độ và chất lượng; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong lao động sản xuất; Công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh thường xuyên được quan tâm v.v…Qua học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV đã góp phần tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho CNVLĐ; SXKD có hiệu quả, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động đồng bộ trong tham gia quản lý, sản xuất; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

      Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

và đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

Tại Hội nghị sơ kết, đại diện 27 tập thể và 27 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khen thưởng đã thảo luận, thống nhất cao với báo cáo đánh giá sơ kết, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị và trên từng cương vị công tác của mỗi cán bộ, đảng viên./.

Tin và ảnh: Quốc Hùng

 

 

X