Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017!

Cập nhật 18/10/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017"!
Click vào đây để xem Báo cáo tài chính riêng!
Click vào đây để xem Báo cáo tài chính hợp nhất!

X