Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng!

Cập nhật 16/10/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng”

      Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X