Thông báo về việc mời chào giá mua vật tư thu hồi!

Cập nhật 29/06/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá mua vật tư thu hồi"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X