Thông báo về việc mời mua quyền mua cổ phần phát hành thêm của TISCO tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang Thép!

Cập nhật 16/05/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời mua quyền mua cổ phần phát hành thêm của TISCO tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang Thép"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X