Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP Gang thép Thái Nguyên (MCK:TIS)!

Cập nhật 03/03/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP Gang thép Thái Nguyên (MCK:TIS)"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X