Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021!

Cập nhật 14/01/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021"!
          Click vào đây để xem Báo cáo tài chính riêng!
          Click vào đây để xem Báo cáo tài chính hợp nhất!

X