Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung để phục vụ sản xuất!

Cập nhật 12/01/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung để phục vụ sản xuất"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X