Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất!

Cập nhật 11/01/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X