Thông báo về việc mời đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Khối cơ quan Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 01/10/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Khối cơ quan Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X