Thông báo về việc mời tham gia chào giá dịch vụ kiểm toán năng lượng!

Cập nhật 02/04/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời tham gia chào giá dịch vụ kiểm toán năng lượng"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X