Thông báo về việc mời cung cấp Fero Silic75 (FeSi75)!

Cập nhật 11/11/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp Fero Silic75 (FeSi75)"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X