Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê vận chuyển quặng sắt từ Mỏ sắtTiến Bộ về Nhà máy Luyện Gang và vận chuyển than mỡ từ Mỏ than Phấn Mễ và Nhà máy Cốc Hóa (Khu vực Lưu Xá) để phục vụ sản xuất!

Cập nhật 12/03/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê vận chuyển quặng sắt từ Mỏ sắtTiến Bộ về Nhà máy Luyện Gang và vận chuyển than mỡ từ Mỏ than Phấn Mễ và Nhà máy Cốc Hóa (Khu vực Lưu Xá) để phục vụ sản xuất"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X