Thông báo về việc gia hạn thời gian mời tham gia trả giá mua than cốc luyện kim!

Cập nhật 26/08/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mời tham gia trả giá mua than cốc luyện kim"

X