Thông báo về việc đính chính thông tin mời cung cấp than mỡ theo thông báo số 352/TB-GTTN ngày 25/6/2019!

Cập nhật 02/07/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc đính chính thông tin mời cung cấp than mỡ theo thông  báo số 352/TB-GTTN ngày 25/6/2019"

     Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X