Thông báo mức giá mua thép phế nội địa!

Cập nhật 23/09/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mức giá mua thép phế nội địa"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X