Thông báo mời trả giá cạnh tranh trục cán, trục nắn đã qua sử dụng!

Cập nhật 05/09/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời trả giá cạnh tranh trục cán, trục nắn đã qua sử dụng"

X