Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua trục cán gang phục vụ sản xuất của Nhà máy Cán thép Lưu Xá (hiệu chỉnh)!

Cập nhật 22/09/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua trục cán gang phục vụ sản xuất của Nhà máy Cán thép Lưu Xá (hiệu chỉnh)"

      Hiệu chỉnh mã bản vẽ mục thứ 2: TCT2-03-2-19 thành TCT2-03-2019

X