Thông báo mời chào giá cạnh tranh một số tài sản cố định của mỏ Quắc Zít Phú Thọ!

Cập nhật 22/07/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh một số tài sản cố định của mỏ Quắc Zít Phú Thọ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X