Thông báo mời báo giá cạnh tranh vận chuyển phôi thép từ Cảng Hải Phòng về đến kho của TISCO!

Cập nhật 01/10/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời báo giá cạnh tranh vận chuyển phôi thép từ Cảng Hải Phòng về đến kho của TISCO"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X