Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016! (20/10/2016)

Cập nhật 13/03/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016"!

         Click vào đây để xem báo cáo tài chính riêng Quý 3/2016!
         Click vào đây để xem báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016!
X