Thông báo về việc thanh lý lô thép góc phế tồn kho!

Cập nhật 16/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc thanh lý lô thép góc phế tồn kho"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X