27/07/2020

Thông báo về việc điều chỉnh giá sàn và gia hạn thời gian mời tham gia trả giá mua than cốc luyện kim!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc điều chỉnh giá sàn và gia hạn thời gian mời tham gia trả giá mua than cốc luyện kim"
X