Thông báo về việc gia hạn thời gian mở thầu gói dịch vụ: Thuê nổ mìn tại công trường Moong lộ thiên Bắc làng Cẩm - Mỏ than Phấn Mễ!

Cập nhật 28/04/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mở thầu gói dịch vụ: Thuê nổ mìn tại công trường Moong lộ thiên Bắc làng Cẩm - Mỏ than Phấn Mễ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X