Về việc gia hạn mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu Lắp đặt cân băng tải trên dây truyền tuyển than Mỏ than Phấn Mễ - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 13/10/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng " Về việc gia hạn mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu Lắp đặt cân băng tải trên dây truyền tuyển than Mỏ than Phấn Mễ - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X