TISCO tổ chức hội nghị Người lao động năm 2019!

Cập nhật 18/01/2019

Ngày 08/01/2019, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị đại biểu Tổng Công ty Thép Việt Nam có đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Tổng Giám đốc, cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và đại diện các ban nghiệp vụ của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS).

Đại biểu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Trần Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy Công ty,  đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Cùng dự có các đồng chí: UV HĐQT, Phó TGĐ, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB và các đồng chí trong Ban Thường trực Hội nghị người lao động Công ty; đồng chí đại diện chính phần vốn và đồng chí Chủ tịch Công đoàn các công ty con, công ty liên kết và đại biểu do các chi nhánh, phòng ban, cơ quan Công ty được bầu dự Hội nghị người lao động năm 2019 của Công ty.

Trong phần nội bộ, Hội nghị đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty; bầu Thư ký Hội nghị gồm 2 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí. Hội nghị cũng đã bầu Thường trực Hội nghị người lao động năm 2019 gồm 5 đồng chí; bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 8 đồng chí. Nghe toàn văn dự thảo Thỏa ước Lao động tập thể Công ty năm 2019-2021...

 Tại hội nghị chính thức, các đại biểu đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả SXKD năm 2018, biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo thực hiện Điều 7 Thỏa ước LĐTT trong năm 2018 của Công ty; mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN...

Hội nghị đã nghe 5 ý kiến tham luận của các đơn vị và phòng chức năng Công ty, các ý kiến đều làm rõ tình hình SXKD ở các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do biến động khó lường của thị trường và cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo và CNVC-LĐ các đơn vị đã làm tốt công tác thi đua, chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành tác nghiệp sản xuất lên đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đóng góp vào kết quả và hiệu quả chung của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNS đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty trong SXKD nên TISCO dù có rất nhiều khó khăn, thách thức và bất lợi trong SXKD, những đã có nhiều cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu, tuy kết quả chưa đạt được so với kế hoạch đề ra nhưng đây cũng là kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt duy trì đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 5.000 người lao động. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh: Năm 2019 còn nhiều khó khăn, biến động khó lường TISCO cần chủ động hơn, linh hoạt hơn, cần cố gắng và quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu năm 2019 mà Hội đồng quản trị và Nghị quyết hội nghị đặt ra; phối hợp thực hiện tốt các chỉ đạo, biện pháp giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn của cấp trên cho Công ty trong thời gian tới.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty, cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của các đội ngũ công nhân Gang thép đã góp phần làm nên thành công của Công ty trong năm 2018. Đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của các phòng ban, đơn vị. Đề ra các biện pháp, giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị đã vinh danh, công nhận và khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 6 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam; 4 chi nhánh xếp hạng xuất sắc, 10 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018; 7 tập thể, 18 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội nghị đã thống nhất và chứng kiến ký kết Thỏa ước Lao động tập thể của Công ty giai đoạn 2019-2021 giữa Tổng Giám đốc Công ty và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Hội nghị, BTV Công đoàn Công ty và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty, đồng chí Vũ Thượng Thư đã phát động thi đua và bế mạc hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, áp lực; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vật tư đầu vào biến động khó lường, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn..; Công ty vừa cố gắng duy trì SXKD ổn định, phấn đấu đạt hiệu quả cao, duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động; vừa tiến hành tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động trong toàn công ty; thực hiện các giải pháp biện pháp chỉ đạo của Chính phủ, của các Bộ ngành và của VNS … với khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi phải có sự nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ CNVC và người lao động trong toàn Công ty.

 Để khắc phục được khó khăn, vượt qua thách thức, duy trì sản xuất ổn định, có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt các mục tiêu mà HĐQT Công ty đã đề ra, Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019, đặc biệt là phấn đấu để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tới đây, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 60 ngày thành lập Công trường Khu công nghiệp Gang thép, thành lập Đảng bộ - Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty (1959-2019). Kêu gọi Công đoàn các cấp trong toàn Công ty dấy lên phong trào thi đua mới, thiết thực, cụ thể và kêu gọi toàn thể CNVCLĐ hãy cùng chia sẻ và ra sức nỗ lực phấn đấu thi đua trong SKKD ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, lao động sáng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật và có văn hóa trên tất cả các cương vị công tác. Góp phần  vượt qua áp lực và hoàn thành nhiệm vụ quý I và cả năm 2019, cùng Công ty vượt qua khó khăn, vượt qua thách thức, tạo tiền đề vững chắc để Công ty vượt qua khó khăn có bước phát triển bền vững trong thời gian tới.

Được biết, năm nay Người lao động các cấp trong Công ty tiến tới Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019 được chuẩn bị chu đáo và đã tổ chức thành công: Từ ngày 04-23/12/2018, đã có 13 Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị Người lao động cấp tổ sản xuất, tổ công tác; số Tổ tổ chức Hội nghị Người lao động là 361/361 tổ, đạt 100%; tổng số đại biểu tham dự Hội nghị cấp Tổ là 3.871 người. Từ ngày 12-19/12/2018, đã có 11 Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Bộ phận (Phân xưởng, phòng ban và tương đương); số Bộ phận tổ chức Hội nghị Người lao động là 77/77 bộ phận, đạt 100%; tổng số đại biểu tham dự Hội nghị cấp Bộ phận là 2.782 người. Từ ngày 22-28/12/2018, đã có 17/18 Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị Người lao động cấp đơn vị (Mỏ sắt Ngườm Cháng - cao Bằng tổ chức tổng kết do đã ngừng khai thác); tổng số đại biểu tham dự Hội nghị cấp đơn vị là 979 người. Hội nghị Người lao động các Chi nhánh đã tổ chức đảm bảo các yêu cầu theo quy định, đã bầu Thường trực Hội nghị Người lao động của đơn vị (có tổng là 87 người); bầu thành viên Tổ tham gia đối thoại định kỳ của đơn vị (có tổng là 80 người); bầu và cử 155 đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Tổng Công ty Thép Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đại diện các tập thể tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đại diện các cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Đinh Quốc Thái – Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam  tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và đồng chí Hoàng Ngọc Diệp – Tổng Giám đốc Công ty tặng thưởng cho 04 chi nhánh đạt xuất sắc trong năm 2018

  

Đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty và đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Thỏa ước Lao động tập thể Công ty giai đoạn 2019-2021

 Đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua và bế mạc Hội nghị

Tin và ảnh: Thạch Trúc

X