TISCO tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động!

Cập nhật 05/11/2019

Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế đối thoại định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, để kịp thời thông tin tới người lao động về tình hình khó khăn thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu của Công ty và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của người lao động và các đơn vị với Công ty và Công đoàn Công ty.

Trong tháng 10 năm 2019, Công ty đã tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tiếp với CNVCLĐ tại Mỏ sắt Tiến Bộ và Nhà máy Cán thép Lưu Xá. Chủ trì các buổi đối thoại trực tiếp là đồng chí Nguyễn Minh Hạnh  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty và đồng chí Vũ Thượng Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn công ty và các ban Công đoàn Công ty.

Khai mạc hội nghị đối thoại, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty quán triệt mục đích, ý nghĩa và thống nhất chương trình, phương pháp, hình thức và thời gian tổ chức đối thoại; đồng chí Giám đốc và đồng chí Chủ tịch Công đoàn đơn vị báo cáo về đặc điểm tình hình và kết quả SXKD của đơn vị trong 9 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ và một số biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tổng hợp các đề xuất kiến nghị đơn vị và người lao động.

Đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị đối thoại tại Mỏ sắt Tiến Bộ.

Trong không khí cởi mở và dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị, nhất là người lao động trực tiếp tại các đơn vị đã thẳng thắn và chia sẻ về những khó khăn, thách thức của đơn vị, Công ty; bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp biện pháp, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Công ty, đơn vị trong thời gian tới, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ trong quý IV và cả năm 2019 của đơn vị, Công ty.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị đối thoại ở Nhà máy Cán thép Lưu Xá

Tại hai buổi đối thoại người lao động có 26 ý kiến phát biểu của CNVCLĐ với gần 40 đề xuất, kiến nghị với đơn vị, Công ty, cũng như đã đề xuất hiến kế về quản lý, kỹ thuật cho bộ phận, đơn vị mình. Đại diện lãnh đạo các phòng ban Công ty đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

Đại diện người lao động đề xuất kiến nghị tại Hội nghị đối thoại

 Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho lãnh đạo Công ty đã phân tích về tình hình và kết quả SXKD của Công ty 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và trong quý IV năm 2019 cũng như các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Tiếp thu và trả lời các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị và người lao động, đồng chí nhấn mạnh ngoài các giải đáp, trao đổi đã được các phòng chức năng Công ty, lãnh đạo Công ty xin tiếp  thu những góp ý, đề xuất của người lao động; giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng và lãnh đạo đơn vị sớm giải quyết theo quy định. Đồng thời, nhấn mạnh việc tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc là cần thiết và hiệu quả đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị phối hợp triển khai thường xuyên và hiệu quả hơn trong việc tổ chức đối thoại cấp Công ty trong thời gian tới đây.

Tin và ảnh: Thạch Trúc

X