THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN!

Cập nhật 14/12/2020

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vẫn ổn định và có hiệu quả. Nhìn lại một năm 2020 sắp qua đi, một năm có nhiều khó khăn đối với ngành thép, nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, một năm thiên tai bất thường, bão lũ xảy ra nhiều, cùng với đó là giá cả nguyên nhiên liệu diễn biến phức tạp khó lường, thị trường thép cạnh tranh ngày càng gay gắt, khoảng cách giữa giá bán thép thành phẩm và giá phôi bị thu hẹp…

Song với những nỗ lực triển khai các giải pháp toàn diện từ việc tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, triển khai đổi mới mô hình hệ thống phân phối, tạo được niềm tin của khách hàng, ổn định và phát triển thị trường, khẳng định uy tín thương hiệu thép TISCO; tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm; đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới và các giải pháp về công nghệ nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng khu vực sản xuất... Công ty đã duy trì sản xuất ổn định, ước đạt các mục tiêu kế hoạch 2020, sản xuất có hiệu quả; đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh ước cả năm 2020 đạt được như sau: Giá trị SXCN:  9.126 tỷ đồng; thép cán SX: 802.652 tấn, bằng 102% KH năm, bằng 110% so với năm 2019; phôi thép SX: 288.342 tấn, bằng 117% KH năm, bằng 99,5% so với năm 2019; gang lò cao SX: 162.358 tấn, bằng 112 % KH năm, bằng 95% so với năm 2019; tiêu thụ thép cán các loại: 804.693 tấn, bằng 102% KH năm, bằng 101,6% so với năm 2019; tổng doanh thu: 13.105 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 32,8 tỷ đồng; nộp ngân sách: 426,4 tỷ đồng; lao động bình quân cả năm: 3.940 người; lương bình quân: 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Công ty luôn giữ được đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ; Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tới công nhân viên chức lao động chấp hành tốt quy chế, quy định của Công ty, đặc biệt là tham gia vào công tác quản lý, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết của đội ngũ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty luôn quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể thao, xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng phát huy mối quan hệ gắn bó với địa phương, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện (như ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thái Nguyên...); công tác bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được duy trì có nền nếp, công nhân viên chức lao động yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, của HĐQT và của lãnh đạo Công ty.

 Trong thời gian tới tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trước áp lực cạnh tranh ngành hết sức gay gắt do khoảng cách chênh lệch cung cầu ngày càng lớn, các dây chuyền sản xuất thép xây dựng có công suất lớn, đầu tư hiện đại đã đi vào hoạt động khiến cho nguồn cung dồi dào, với giá cạnh tranh và căn cứ tình hình thực tế tại Công ty, TISCO xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp: 9.110 tỷ đồng; thép cán SX: 815.000 tấn; phôi thép SX: 395.000 tấn; gang lò cao SX: 200.000 tấn; tiêu thụ thép cán: 815.000 tấn; tổng doanh thu: 12.989 tỷ đồng; lợi nhuận: 38,9 tỷ đồng; nộp ngân sách: 267,7 tỷ đồng; lao động bình quân: 3.894 người với mức lương 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nhiệm vụ quan trọng trước mắt là, tập trung thực hiện các giải pháp để phát huy mọi nguồn lực, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả; đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng triển khai dự án giai đoạn 2 ngay sau khi có giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương.

X