Thông báo về việc mời cung cấp thiết bị tuyển thu hồi than bùn tại Mỏ than Phấn Mễ!

Cập nhật 09/02/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp thiết bị tuyển thu hồi than bùn tại Mỏ than Phấn Mễ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X