Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh gói: Mua sắm Hệ thống quạt hút gió!

Cập nhật 17/08/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh gói: Mua sắm Hệ thống quạt hút gió"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

       Click vào đây để xem Bản vẽ!

X