Thông báo về việc mời chào giá mua xỉ hạt!

Cập nhật 13/03/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá mua xỉ hạt"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X