Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê nổ mìn tại khai trường Mỏ Quắc Zít Phú Thọ!

Cập nhật 15/05/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê nổ mìn tại khai trường Mỏ Quắc Zít Phú Thọ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X