Thông báo về việc gia hạn thời gian mở thầu gói dịch vụ thuê nổ mìn làm tơi quặng nguyên và đất đá tại khai trường của Mỏ sắt Tiến Bộ!

Cập nhật 30/12/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mở thầu gói dịch vụ thuê nổ mìn làm tơi quặng nguyên và đất đá tại khai trường của Mỏ sắt Tiến Bộ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X