Thông báo về việc đính chính thông tin mời chào bán đồng thu hồi theo thông báo số 357/TB-GTTN ngày 27/6/2019!

Cập nhật 04/07/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc đính chính thông tin mời chào bán đồng thu hồi theo thông báo số 357/TB-GTTN ngày 27/6/2019"

X