Thông báo về việc chào bán vật tư thu hồi sau sửa chữa!

Cập nhật 09/11/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc chào bán vật tư thu hồi sau sửa chữa"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X