Thông báo về việc bán thanh lý tài sản cố định năm 2021 - Mỏ than Phấn Mễ!

Cập nhật 23/07/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc bán thanh lý tài sản cố định năm 2021 - Mỏ than Phấn Mễ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X