Thông báo mời thầu: Khai thác và tuyển thuê quặng sắt mỏ núi Đ- Mỏ sắt Trại Cau!

Cập nhật 18/07/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời thầu: Khai thác và tuyển thuê quặng sắt mỏ núi Đ- Mỏ sắt Trại Cau"

X