Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê vận chuyển quặng sắt từ Mỏ sắt Tiến bộ về Nhà máy Luyện Gang và vận chuyển than mỡ từ Mỏ than Phấn Mễ về Nhà máy Cốc Hóa để phục vụ sản xuất!

Cập nhật 04/11/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê vận chuyển quặng sắt từ Mỏ sắt Tiến bộ về Nhà máy Luyện Gang và vận chuyển than mỡ từ Mỏ than Phấn Mễ về Nhà máy Cốc Hóa để phục vụ sản xuất"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X