Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ thuê vận chuyển hàng hóa là thép cán thành phẩm từ kho của TISCO Thái Nguyên đi đến kho trung chuyển tại thành phố Tuyên Quang!

Cập nhật 30/05/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ thuê vận chuyển hàng hóa là thép cán thành phẩm từ kho của TISCO Thái Nguyên đi đến kho trung chuyển tại thành phố Tuyên Quang"

     Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X