Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê nổ mìn tại công trường Moong lộ thiên Bắc làng Cẩm - Mỏ than Phấn Mễ!

Cập nhật 21/04/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ: Thuê nổ mìn tại công trường Moong lộ thiên Bắc làng Cẩm - Mỏ than Phấn Mễ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X