Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy một phần chứng khoán đăng ký do giảm vốn - mã chứng khoán TIS!

Cập nhật 17/07/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy một phần chứng khoán đăng ký do giảm vốn - mã chứng khoán TIS"!

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

 

X